1.Padėdamas kitiems ir prisidėdamas prie geresnės aplinkos kūrimo, neieškau asmeninės naudos.
2.Puoselėju savo šeimos tradicijas ir tikiu, kad jos perduodamos iš kartos į kartą.
3.Esu tolerantiškas aplinkiniams, kitų tautų žmonėms ir tikiu, kad visi esame lygus.
4.Esu draugiškas mane supančiai aplinkai – prisidedu prie aplinkos saugojimo ir taršos mažinimo Lietuvoje.
5.Jaučiu asmeninę veikimo laisvę aktyviai dalyvauti viešajame gyvenime.
6.Jaučiu atsakomybę už Lietuvos ateities kūrimą.
7.Nesu abejingas savo artimiesiems, bendruomenei ir valstybei.
8.Noriai dalyvauju įvairiose socialinėse ir pilietinėse akcijose, taip prisidėdamas prie geresnio bendruomenės gyvenimo kūrimo.
9.Žinau ir gerbiu savo tautos istoriją, tikiu ja ir ketinu ateityje ją perduoti kitiems.
10.Nesvarbu, kur nukeliaučiau, visada gimtine laikysiu savo šalį, kurioje gimiau ir užaugau.